Translator

Tuesday, November 1, 2011

tanıdık Arkadaş DOST / familiar Friend BUDDY


 Birazda genel yazalım.Kadın ya da erkek farketmez, bazı insanlar birbirlerini bilirler.İsimlerini,az çok kim olduklarını...Yolda ya da bir mekanda karşılaşırlar; hal hatır sorarlar, ayaküstü ikimuhabbet ederler.Bunlar tanıdıktır.Bazı insanlar vardır; tanıdıktan daha çokbilgiye sahiptir, ailelerini tanırlar, gezip tozmuşluğu, oturup kalmışlığı azçok anıları vardır.Bunlar arkadaştır.Bazı insanlar tanıdık ve arkadaştan dahaileridir.Bir elin parmağı kadar bile değildir.Onlar mutluluklarını, sırlarınıpaylaştıkları kadar dertlerini de paylaşırlar, dertlerine elinden geldiği kadaryardım ederler, kin gütmezler, kıskanmazlar, yalan söylemezler, bir şeysaklamazlar, surat çevirmezler, ağzından çıkan laflara dikkat ederler, arkadankonuşmazlar, kuyusunu kazmazlar vs... Bunlara dost denir. Diğerlerini mevki yada para ile bulabilirsiniz ama DOST'u bulamazsınız.

No comments:

Diğer Yazılarım/My Other Articles

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...