Translator

Wednesday, February 25, 2015

Vahşice yerine neden Hunharca?

      Eskiden bir cinayet ya da buna benzer bir katliam haberi gördüğümüzde gazete maşetlerinde "vahşice" kelimesini görürdük.Sanırım yine bir cinayetten sonra bir savcı iddianamesinde yer alan "hunharca" kelimesini kullanılmasıyla artık "vahşice" yerine "hunharca" kelimesi kullanılmaya     başlandı.
      Vahşice kelimesi Türkçe'ye Arapça'dan geçmiş. Wahş kökünden kelmektedir. Edindiğim bilgilere kullanılması vahşet "yabanilik, asosyallik, düşmanlık" [ (1300 yılından önce) ]
vahş "yabani hayvan" [ Aşık Paşa, Garib-name (1330) ] böyledir.
       Hunharca kelimesi ise Farsçada geldiği belirtiliyor kaynakardaç. Kök olarak "hunhar" dan türemiş. Bu kelime anlamı davahşetle aynı. Fakat burda benim dikkatimi çeken "hun" kelimesi. Biliyorsunuz Hunar Türktür. Ve "hunharca" deyince sanki "hunlular gibi" diğer  bir değişle "Türk gibi" anlamına geliyor.
        O yüzden yıllarca " vahşice" kelimesi kullnılırken birden bire daha fazla her kötü olayda "hunharca" kelimesi kullanılması dikkatimi çekti.
 
      

Diğer Yazılarım/My Other Articles

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...