Translator

Tuesday, November 1, 2011

Hz İbrahim (s.a) ve Babası/The Prophet Ibrahim & His Father

    Hani İbrahim, babası Azer'e (şöyle) demişti: "Senputları ilahlar mı ediniyorsun? Doğrusu, ben seni ve kavmini apaçık birsapıklık içinde görüyorum." (Enam Suresi, 74) 

     Hani İbrahim babasına ve kendi kavmine demişti ki:"Şüphesiz ben, sizin taptıklarınızdan uzağım." (Zuhruf Suresi, 26)
    Babası Demişti ki: "İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursan, and olsun, seni taşa tutarım; uzun bir süre benden uzaklaş, (bir yerlere) git." (MeryemSuresi, 46)    Şimdi bazı çocuklar Hz. İbrahim'i örnek alıp babasını  uyarıyorsa suçlu mudur? Hz. İbrahim İlah konusunda babasını uyarıyor diye mi halkıdır? Hz. İbrahim babasını başka bir konuda uyarsa haksız mıdır?
    İnsanın babasının etrafında Müslüman geçinen Münafık ve açgözlüler olursa yapacak bir şey yok.

No comments:

Diğer Yazılarım/My Other Articles

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...