Translator

Tuesday, November 1, 2011

KANSER DOST-DÜŞMAN / CANCER FRIEND-ENEMY


      Öyle bir hastalıktır ki Kanser, aniden gelir; Nezle, Gripzannedersin, geçmez; doktora gidersin "ŞOK". Kişiden kişiye değişir,Kanser.Eskiden varmış ama günümüz iletişim aracılığı ile daha çabuköğreniliyor.Ama bir fark var. Eskiden yaşlılar daha çok yakalanıyordu, zamanlaorta yaş ve gençler.   Diğer taraftan öyle bir hastalık ki hem hastalığıyakalanan hem de yakınları için  "DOST-DÜŞMAN" ayırmahastalığıdır. Evet aynen öyle.Dostlar üzülür, yardımcı olmak isterler, maddimanevi çıkarsız.Kişileri düşünürler. ne olacak kendisi,ailesi diye.Samimidirler. Bunu sözle söyleseler bile moral olur. Zaten ağızlarındançıkarken cümleler anlaşılır.    Birde bıyık altından kıs kıs gülenlervardır.Nasıl olsa çok yaşamıştı, iyi yaşamıştı, Dünyalığını yapmıştı derler.Adamın parası işi ne olacak derler. "KAFAYI YEDİ" derler,"Haindir", onlar. "Kurttur" onlar, "LeşKargasıdır", onlar."Hırsızdır" onlar, "bak ne hale düştün diyenlerdir"onlar. Ama ya kendileri "O" hale düşse. Düşmeyeceğinin garantisi varmı? Ama onlar o hale düşse "ağlaşırlar", "bağırırlar","çağırırlar", "ölüyoruz", derler, yakınırlar çünküacizdirler. Aslında hatırlamak istemezler yaptıklarını. "Korkaktır",onlar, her şeylerinin kaybedecekleri için.    İşte böyle birhastalıktır;Kanser. Kötü hastalıktır, ölümcüldür ama daha ölümcül olanıçevrenizdekileri ayırt etme, edememe vardır DOSTU DÜŞMANI...         Bir Hadis: "Kim bir kardeşini, bir günahsebebi ile ayıplarsa, o günahı işlemedikçe o kimse ölmez".Hz Muhammed(s.a.v) "Kınamayınız, kınadığınız şey başınıza gelmedikçeölmezsiniz" sözü, kaynaklarımızda Hadis olarak geçmektedir. (Tirmizi,Kıyamet, 53, no: 2507; Beyhaki, Şuabu'l-İman, 5/315, no: 2778; Bkz:Keşfu'l-Hafa, 2/265) Ancak Hadisin zayıf olduğu bildirilmiştir. (bk. Tirmizi,Kıyamet, 53) 

No comments:

Diğer Yazılarım/My Other Articles

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...